www.fjellkjeden.no - Fjellkjeden AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

 

GENERELT

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer og tjenester (produkter) fra fjellkjeden.no til forbrukeren, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse. Salgsbetingelsene og annen informasjon på fjellkjeden.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling, og versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen. For å kunne handle fra fjellkjeden.no må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til fastlands Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

 

 

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

 

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende. Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende.

 

1. Parter

Selger:

Intersport Beitostølen as

Registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 915 985 211, e-post: kundeservice@fjellkjeden.no, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

 

Kjøper:

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse

 

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt.11.

 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4. 

 

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling dersom produktet eller et av produktene du har bestilt er utsolgt. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at verken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m..

 

6. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort, vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestillingen. Hvis reservasjonen ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at verken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 349,- for å dekke våre utlegg.

 

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

8. Undersøkelse av produktene

Etter du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

 

Retten til å reklamere gjelder i to åretter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

 

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

 

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert hos oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

 

Vi er forpliktet til å betale deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg,  ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Produktet sendes tilbake til oss om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelsen eller faktura. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter eller datamaskinprogrammer når forseglingen er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, Word filer, PDF-filer og lignende) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

 

Intersport Beitostølen as gjør oppmerksom på at kjøper ikke kan angre på kjøp av ski hvor bindinger er montert og/eller justert etter vekt og/eller skostørrelse. Dette gjelder for øvrig alle produkter hvor det er en eller annen form for personlig tilpasning involvert. Kjøper kan heller ikke angre eller bytte kroppsnære plagg som underbukser, truser og badetøy.

 

Mer informasjon om angrerett

 

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare om du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

 

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når

 • du har samtykket i utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 • i lovbestemte tilfeller

 

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på kundeservice@fjellkjeden.no eller 613 40 105.

 

13. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 

15. Salgsforbehold

Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.

Trykk ENTER for å søke