Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

PRIMUS POWERFUEL 1,0L RENSET BENSIN

Art.nr: 220994

119,-
Delbetal og samle alle kjøp med Klarna Konto

Primus Powerfuel 1 liter renset bensin til bruk i multifuelbrennere. Kan brukes hele året.

Størrelse: 1 L 

FARE:

 • Meget brannfarlig væske og damp
 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
 • Irriterer huden
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
 • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
 • Oppbevares utilgjengelig for barn
 • Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater
 • Røyking forbudt
 • Unngå utslipp til miljøet
 • Ved innånding, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ikke framkall brekning
 • Oppbevares innelåst

 

Kommentarer