NORDRYGGEN

Fjellkjeden har fått navn! Folket har stemt og nå er det klart: Navnet er Nordryggen.

Tor Erik Jenstad, navneforsker ved NTNU skriver følgende om det nye navnet:

Nordryggen står trygt rotfestet i norsk navnetradisjon og beskriver lokaliteten som skal navnsettes. Det er dannet etter et velkjent mønster, der sisteleddet, i dette tilfellet –ryggen, forteller hva slags lokalitet det er snakk om. I stedsnavn er rygg brukt metaforisk om natur- eller terrengformasjon som minner om ryggen på et menneske eller dyr, ofte om langstrakte fjellformasjoner. Det presiserende førsteleddet nord- viser både til at fjellkjeden ligger langt mot nord og at den peker i retning nordover. Navnet Nordryggen er nylaget, men kunne godt vært et tradisjonelt navn.

Fjellkjedekart_2_IC.indd